איור השער הכפול – ענת עינהר
moznaim_October20_in-2

יש להציב את העכבר בתחתית המסמך לניווט בחיצים בין העמודים.