דו ירחון לספרות של אגודת הסופרות והסופרים

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל

אגודת הסופרות והסופרים העברים במדינת ישראל
בית הסופר ,רחוב קפלן 6 תל אביב
טלפון: 03-6953257
פקס: 03-6919681
Email
mozenayim@gmail.com